Elektro Magnetna Sevanja
Header image

MEJNE VREDNOSTI

Neodvisni znanstveniki, zdravniki in ostali strokovnjaki so objavili smernice (priporočila) glede mejnih vrednosti v bivalnih okoljih. V spodnjih tabelah so navedene mejne vrednosti po STANDARDU SBM – 2008. Prvi standard je bil objavljen l. 1991, spodnji je že sedma revizija iz l. 2008. Pri delu sodelujejo številni svetovno priznani strokovnjaki: Dr. Dipl.Chem. Thomas Haumann, Dipl.Ing. Norbert Honisch, Wolfgang Maes, Dipl.Ing. Helmut Merkel, Dr. Dipl.Biol. Manfred Mierau, Uwe Münzenberg, Rupert Schneider, Peter Sierck, Dipl.Chem. Jörg Thumulla, Dr.Ing. Martin H. Virnich.

Podobne ali celo identične vrednosti so objavljene tudi v vseh priročnikih ELEKTROSMOG INDIKATORJEV IN MERILCEV SEVANJA. Opozarjamo, da so tabele z mejnimi vrednostmi priložene tudi v navodilih pri elektrosmog indikatorjih in merilcih, tako da si lahko vsakdo katerikoli trenutek v svojem bivalnem okolju izmeri kolikšnemu sevanju je izpostavljen. V kolikor vam bo izmerjena vrednost presegla prag neškodljivosti, potem se priporoča takojšnja uporaba zaščitnih ukrepov.

Kot zanimivost velja omeniti smernice Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP). Te smernice se izpostavlja zato, ker stališče Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter zakonodaje številnih držav po vsem svetu povzemajo te vrednosti v zakone, uredbe in druge pravne akte, s katerimi določajo najvišje dovoljene mejne vrendosti. Opozoriti velja na izrazito nesorazmerno neskladje med smernicami ICNIRP in smernicami, ki so jih izdelali neodvisni strokovnjaki. V kolikor ima kdo morebiti pomisleke kateri strani verjeti, naj se zgolj opozori na WHO, ko so šele junija 2011 spremenili stališče in priznali, da uporaba mobilnih telefonov lahko povzroča raka. Pred tem so namreč dolga leta vztrajno trdili, da ni dokazano, da bi mobilni telefoni povzročali raka. Žal pa za številne ostale oblike nizko in visokofrekvenčnega sevanja nekaterih naprav še vedno niso spremenili stališča.

STANDARD SBM (2008)

http://www.safelivingtechnologies.ca/PDF%27s/SBM-2008.pdf

SMERNICE ZA BIVALNO OKOLJE NEŠKODLJIVO ŠKODLJIVO ZELO ŠKODLJIVO EKSTREMNO ŠKODLJIVO
1  ELEKTRIČNO POLJE (nizkofrekvenčno sevanje)
V/m < 1 1-5 5 – 50 > 50
2  MAGNETNO POLJE (nizkofrekvenčno sevanje)
nT < 20 20-100 100 – 500 > 500
3  RADIOFREKVENČNO SEVANJE (visokofrekvenčno sevanje)
μW/m² < 0.1 0.1-10 10 – 1000 > 1000

Zgolj kot zanimivost velja omeniti nekaj mejnih vrednosti po priporočilih ICNIRP-a. Opozarjamo, da so številni strokovnjaki naravnost šokirani nad visokimi mejnimi vrednostmi, ki naj bi po njihovem mnenju ščitile predvsem interese zasebnih korporacij, ne pa interese človeštva.  Mejne vrednosti ICNIRP (in od tu povzete v številne zakonodaje, tudi slovensko) presegajo nekaj tisočkrat zgornje vrednosti, ki sedaj že dokazano s številnimi študijami, škodujejo našemu zdravju.

MEDNARODNA KOMISIJA ZA VARSTVO PRED NEIONIZIRAJOČIMI SEVANJI (ICNIRP)

5.000 V/m – električno nizkofrekvenčno sevanje

100.000 nT – magnetno nizkofrekvenčno sevanje

1.000.000 μW/m² – radiofrekvenčno sevanje (visokofrekvenčno sevanje)

Opozarjamo in izpostavljamo, da neodvisni strokovnjaki v svojih študijah naštevajo rakava obolenja,otroško levkemijo, zmanjšanje melatonina in ostale bolezni ter simptome  že pri mejnih vrednostih po STANDARDU SBM – 2008 !!!

Po drugi strani Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) pa vztrajno celo zvišuje mejne vrednosti. Tako najnovejše smernice iz l. 2010 v nekaterih področjih znatno presegajo mejne vrednosti, ki jih je ista komisija postavila l. 1998. Vsekakor je takšno početje nerazumljivo v luči številnih opozoril strokovnjakov, zdravnikov in ostalih znanstvenikov, ki v vedno večjem številu opozarjajo na nevarnosti sevanja. Povsem očitno je, da komisija zvišuje mejne vrednosti sorazmerno s potrebami gospodarstva, kar pa ustreza hitro rastočim številom rakavih obolenj na eni strani in vedno večjim obremenitvam okolja z elektrosmogom.

Naj samo omenimo, da tako nespametno in neodgovorno ravnajo uradne institucije v Evropski uniji (EU) tudi v primeru radioaktivnega sevanja, saj so začuda prav letos, ko se je zgodila jedrska nesreča v FUKUSHIMI, dvignili mejne vrednosti radioaktivnega sevanja kar za 2 (dva) krat. Na tak način so omogočili še nadaljnjo prodajo izdelkov v EU s strani proizvajalcev iz območja zadnje jedrske katastrofe.

Izkušnje nas torej učijo, da moramo sami poskrbeti za svoje zdravje, saj je v globalni ekonomiji na prvem mestu denar in ne zdravje prebivalcev tega planeta.

no