Elektro Magnetna Sevanja
Header image

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (WHO)

Kljub temu, da se je preteklosti že večkrat Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) izkazala, kor organizacija predvsem v službi nekaterih lobijev, številni ljudje zaupajo v stališče WHO, ki pravi, da niti nizkofrekvenčno, kot tudi visokofrekvenčno sevanje nima škodljivih učinkov za zdravje.

Svetovna zdravstvena organizacija

»Najnovejši pregled številne znanstvene literature o morebitnih škodljivih vplivih na zdravje zaradi izpostavljenosti nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem je pokazal, da izpostavljenost jakostim, ki so nižje od smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP), nima ugotovljenih škodljivih posledic za zdravje«

Vir: http://www.who.int/peh-emf/standards/en/

Zgornji citat je le eden izmed primerov nekaterih pristojnih ustanov v službi kapitala, ki na vsak način skušajo negirati, popačiti ali zminimalizirati ugotovitve nekaterih neodvisnih strokovnjakov, do katerih so ti prišli v svojih študijah. Kljub temu obstajajo dokazi, ki postavljajo na laž omenjeno stališče WHO in ostalih ustanov, ki povzemajo stališče vodilne zdravstvene organizacije.

Eno prvih telekomunikacijskih podjetij, ki je izdelalo zdravju prijaznejši DECT telefon je bilo švicarsko podjetje SWISSCOM v delni državni lasti. Leta 2008 so bili prvi ponudnik v Švici, ki je razvil funkcijo »Ecomode plus«. S to funkcijo so pri DECT telefonih znatno zmanjšali emisije elektromagnetnega sevanja. Še pred tem so odkrili metodo, s katero so popolnoma odpravili sevanje WLAN naprav, ko te niso v uporabi in leta 2004 zaprosili tudi za izdajo patenta. Kar je najbolj zanimivo, je to, da so v aplikaciji patenta navedli večje število študij, ki so jih opravili znanstveniki v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in ki opozarjajo na škodljive učinke elektromagnetnega sevanja !!!

Nekaj izsekov iz aplikacije patenta …

»Znano je da, elektromagnetno sevanje vpliva na človekovo telo. Zdravstvena tveganja zaradi mobilnih baznih postaj, mobilnih telefonov in DECT telefonov so plod burnih javnih razprav. Da bi tudi zakonodaja sledila izraženim skrbem strokovnjakov, so že nekajkrat znižali najvišje dovoljene mejne vrednosti. Novejše študije so pripomogle k večjemu zavedanju nevarnosti, ki jo elektromagnetno sevanje predstavlja našemu zdravju. Tako so na primer odkrili povezavo med poškodbami dednega materiala in večjo stopnjo tveganja za nastanek raka, če človekove krvne celice izpostavimo elektromagnetnim poljem«.

»Kljub strogim (švicarskim) predpisom glede mejnih vrednosti je učinek elektromagnetnega sevanja WLAN naprav na človekovo telo precejšen. V prihodnosti se pričakujem, da bo ta učinek le še naraščal, saj bo več in več naprav zaradi naraščajočih potreb oddajalo na vedno višjih frekvencah«.

Več o tem in celotna aplikacija patenta dostopna na: http://www.freepatentsonline.com/EP1597925.pdf

Kljub temu, je bilo v zadnjem času opravljenih tolikšno število kredibilnih študij, ki so potrdile dokazano nevarnost elektromagnetnega sevanja na človekovo zdravje, da je morala delno spremeniti stališče tudi sama vodilna Svetovna zdravstvena organizacija.  V zadnjem času se je zbralo večje število strokovnjakov, ki so ponovno preučili pretekle študije in v nasprotju s stališči WHO potrdili nevarnost elektromagnetnega sevanja. Ena izmed takšnih revizij je pritegnila tudi odbor SVETA EVROPE, ki je v mesecu maju 2011 izdal o tem uradno stališče, objavljeno na svoji spletni strani. Svet Evrope v nasprotju z WHO zaključi, da ima elektromagnetno sevanje negativne učinke na človeško zdravje in pozvalo k takojšnjim ukrepom.

Med drugim države članice pozove, naj izvedejo naslednje ukrepe:
– države članice naj uvedejo jasne označbe na električne naprave, da elektromagnetno sevanje ogroža naše zdravje, podobno kot na tobačnih izdelkih,
– popolna prepoved uporabe mobilnih telefonov in WLAN tehnologije v vrtcih in šolah,
– večje ozaveščanje prebivalstva, še posebej mlajše populacije, o nevarnosti elektromagnetnega sevanja,
– pospešiti tehnološki razvoj nekaterih bolj varnih električnih naprav.

In kar je najpomembneje, Svet Evrope poudari, naj ne ponovimo počasnega ukrepanja, kot je bilo v primeru uporabe tobaka, azbestnih izdelkov in svinca v gorivu.

Objava na spletni strani SVETA EVROPE:
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc11/edoc12608.htm

Na podlagi neizpodbitnih dokazov in naraščajočega števila sprva osamljenih neodvisnih strokovnjakov, zatem nekaterih vladnih agencij, pa vse do SVETA EVROPE, je morala tudi Svetovna zdravstvena organizacija popustiti. V mesecu juniju 2011 je tako objavila poročilo, kjer pravi, da uporaba mobilnih telefonov lahko povzroča raka.

Več o tem: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

no