Elektro Magnetna Sevanja
Header image

ZGODOVINSKI PREGLED

Verjetno ni potrebno poudarjati, da številne študije o elektromagnetnem sevanju, ki odkrijejo zgolj to, da ne odkrijejo nobene nevarnosti tovrstnega sevanja, financirajo ogromne zasebne korporacije, proračun katerih je nekajkrat večji od slovenskega državnega proračuna.  Na eni strani se tako zaradi naraščajoče potrošnje kujejo gromozanski dobički zasebnih korporacij, od česar se hranijo tudi države same, na drugi strani mečemo stran denar za odpravo številnih zdravstvenih obolenj, ki v praksi naraščajo iz meseca v mesec.

Številni raziskovalci poročajo o pritiskih, ki so jih naleteli pri svojem delu. Spodaj je naštetih nekaj tipičnih primerov. Takih zgodb je tisoče in tisoče.

Zgodovinski pregled
Da utegnejo biti elektromagnetna sevanja škodljiva so prvič resneje zaznali v ZDA leta 1953, ko so pri večjem številu delavcev, ki so bili v letalski družbi »Hughes Aircraft Corporation« zadolženi za upravljanje z radarji odkrili ekscesno število obolelih za levkemijo, možganskimi tumorji, notranjimi krvavitvami, srčnimi napakami in glavoboli.

Kljub temu, da so raziskovalci v ZDA opravljali določene meritve elektromagnetnega sevanja, pa te pionirske raziskave nikoli niso dobile večje publicitete. Morda je tičal vzrok tudi v temu, da vlada ZDA in multinacionalke nikoli niso želele, da bi javnost izvedela za resnične podatke, ampak so raje vztrajno prikrivale rezultate ali jih celo prikrojevale. Dobički in škoda, ki bi bila posledica razkritja škodljivosti elektromagnetnih sevanj bi bila enostavno prehud udarec za celotno ekonomsko sliko gospodarstva.

Dva vodilna strokovnjaka na področju elektromagnetnega sevanja, prof. Ross Adey in dr. Henry Lai, sta leta 1999 razkrila, da so multinacionalke v ZDA skušale vplivati na rezultate njunih raziskav. Prvemu, prof. Adeyu, ki je raziskoval kako sevanje mobilnih telefonov vpliva na razvoj možganskega tumorja, je Motorola umaknila vso finančno podporo še preden je utegnil dokončati raziskave. Drugi, dr. Lai, ki je več kot 20 let preučeval biološke učinke elektromagnetnega sevanja, je priznal, da so ga skušali kar trikrat pregovoriti, da bi prikrojil rezultate svoje študije, v kateri je preučeval razkroj DNA v podganjih celicah zaradi izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju. Še enemu strokovnjaku, dr. Jerry Phillipsu, ki je podpiral raziskave dr. Laija, je Motorola prav tako odpovedala pogodbo, ko je objavil rezultate svoje študije. Dr. George Carlo, ki je nekoč delal kot raziskovalec v mobilnih podjetjih, je tudi postal žrtev velikih multinacionalk. Dr. Carlo je odkril, da utegne sevanje telefonov  uničevati krvne celice zato je na apeliral multinacionalke naj ne prodajajo mobilnih telefonov otrokom. Odziv industrije je bil pričakovan, v letu 1999 so prenehali financirati njegove raziskave in z namenom osebne diskreditacije sprožili obsežno kampanjo zoper njega.

Tudi v ostalih državah se ponavljajo podobne zgodbe. Telstra, avstralsko komunikacijsko podjetje, je najprej zaposlilo zdravstvenega strokovnjaka, dr. Bruca Hockinga, ki pa ga je prav tako hitro tudi odpustilo, kakor hitro je ta začel v podjetju zaposlene delavce zaradi težav z glavobolom in vrtoglavico  pošiljati na nadaljnje zdravstvene preglede. V Franciji je prof. Roger Santini zabeležil 530 ljudi, ki so bili izpostavljeni visokofrekvenčnim mobilnim oddajnikom in opisal 18 simptomov, ki so se redno pojavljali pri teh ljudeh. Ni bilo dolgo, ko mu je bilo sporočeno, da mora utihniti ali pa ga bo državno financirana institucija odpustila.

Rezultat teh razvpitih primerov je bila izdelava poročila Mednarodnega odbora za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP – International Commitee for Non-ionising Radiation Protection) objavljenega leta 1998. ICNIRP je preučil in 13 študij, ki so se ukvarjale s problematiko elektromagnetnega sevanja na razvoj kancerogenih obolenj. Navkljub temu, da so vse študije vsebovale povišano stopnjo obolelosti za rakavimi obolenji je odbor za 8 študij zaključil, da sevanje nima nobenega učinka, v ostalih 5-ih primerih pa naj bi bil učinek nekonsistenten in slaboten. Takšno stališče ICNIRP-a, da elektromagnetna sevanja niso ogrožajoča je povzela tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

no