Elektro Magnetna Sevanja
Header image

NEVARNE NAPRAVE

www.ems.siNaslov »nevarne naprave« pravzaprav ni primeren. Naprave kot so mobilni telefoni, brezžični telefoni (DECT), mobilne bazne postaje, daljnovodi in podobno niso same po sebi nevarne naprave. Kar je nevarno je sevanje, ki ga oddajajo oziroma, ki nastaja ob njihovi uporabi. Kljub temu pa je zadnja misel pri večini ljudi, ko se odločajo za nakup naprav, misel na elektromagnetno sevanje in škodljive učinke tovrstnega sevanja. Kolikšno je sevanje naprave? Ali je mogoče dobiti alternativno napravo, ki bistveno manj seva? Takšna in podobna vprašanja si pravzaprav ob nakupu večina ljudi ne zastavlja, čeprav bi morala biti, vsaj pri odgovornih in razumnih osebah, glavno vodilo ob nakupu ali menjavi naprave. Zakaj je temu tako in zakaj se raje odločamo za nakup izdelka glede na videz, funkcije, ceno, ne pa tudi glede na stopnjo sevanja, je pravzaprav težko odgovoriti. Morda poleg nevednosti tiči vzrok tudi v temu, da ljudje visoko vrednotimo tisto kar zaznamo z lastnimi čutili, medtem ko tistega kar takoj in hipno ne zaznamo, za nas nima nobenega pomena. Ne glede na vse, pa je dejstvo, da mobilni telefoni in ostale podobne naprave sevajo. Dejstvo je, da so številne študije dokazale, da je sevanje teh naprav zdravju in okolici škodljivo.  Dejstvo je, da je električni smog med nami, tu in sedaj, in da ne bo sam od sebe izginil, pa če se tega zavedamo ali ne. Seveda bi bilo lepo, če bi nas možgani opozorili, kdaj imamo dovolj sevanja in kdaj naj odložimo mobilno slušalko, kdaj naj se odmaknemo od daljnovoda in drugih naprava, podobno kot nas telo opozori, kdaj naj umaknemo prst iz električne plošče še preden se resneje opečemo, ampak mati narava nas žal ni obdarila tudi s to funkcijo. Morebiti tiči razlog v tem, da ljudje pravzaprav nikoli nismo potrebovali te funkcije, saj je pojav elektrike in tehnološkega razvoja relativno moderen pojav in se razvojno gledano nanj nismo uspeli prilagoditi. Kljub temu, pa imamo možgane in zmožnost racionalnega mišljenja, tako da se lahko obranimo tudi pred tistimi nevarnostmi, ki jih z lastnimi čutili ne moremo zaznati. Na koncu je torej odločitev na vsakem izmed nas; ali bomo uporabljali EKO naprave z nižjo stopnjo sevanja in se tudi s pomočjo ostalih ukrepov, pripomočkov in naprav zaščitili pred nevarnim elektromagnetnim sevanjem, ali pa ne bomo ničesar storili. Zdravje je samo eno, nikar ga ne zapravimo po nepotrebnem.

no