Elektro Magnetna Sevanja
Header image

ELEKTRONSKE VARUŠKE

Elektronske varuške (baby monitor) so sestavljene iz dveh naprav: ena je nameščena pri otroku, druga pa je prenosna. Prva deluje kot elektromagnetni oddajnik, prenosna enota pa običajno le kot sprejemnik. Obstaja več tipov elektronskih varušk, ki se med seboj razlikujejo tako po frekvencah, kot tudi po oddajni moči. Najnižje frekvence, ki jih elektronske varuške uporabljajo, znašajo 27MHzm najvišje pa 2400MHz. Prav tako so razlike velike tudi v oddajni moči; od 10mW do 500 mW. Zato so tudi sevalne obremenitve različne.
 
Za DECT telefone mnogi strokovnjaki pravijo, da predstavljajo enega najmočnejših virov elektromagnetnega sevanja. Otroške varuške so nevarne, ker delujejo po istem principu kot delujejo DECT telefoni. Vse študije, ki se nanašajo na uporabo DECT telefonov analogno veljajo tudi za elektronske varuške.
 
Sevanje, ki ga oddajajo elektronske varuške je še posebej nevarno in predstavlja visoko stopnjo nevarnosti, saj so zanj še posebej dovzetni otroci, katerih možgani so še v fazi razvoja in dovzetni za tovrstne vplive. Nekateri znanstveniki že napovedujejo, da bo v prihodnosti velik delež rakavih obolenj in otroške levkemije pripisljiv prav uporabi elektronskih varušk v otrokovih prvih letih življenja.
 
Kako zmanjšati tveganje?
Jasno, tako da ne uporabljamo teh naprav. V kolikor želimo vseeno nadzorovati otroka preko elektronske varuške, potem se priporočajo naslednji ukrepi:
– med uporabo naj bo oddajna enota najmanj 1m oddaljena od otroka,
– ne uporabljajte elektronskih varušk, ki neprestano oddajajo (stalno prenašajo sliko ali zvok),
– če se oddajna enota napaja iz vtičnice, naj bo napajalnik, ki je tudi vir EMS, oddaljen najmanj 50 cm od otroka.
 
Več o elektronskih varuškah:
www.bag.admin.ch

no