Elektro Magnetna Sevanja
Header image

MOBILNI TELEFONI

www.ems.siKANCEROGENI MOBILNI TELEFONI

Dokaze, da so mobilni telefoni zdravju škodljivi, smo imeli pravzaprav vedno pred našimi očmi, le vrednotiti jih nismo znali pravilno. V zadnjem desetletju je bilo opravljenih, brez pretiravanja bi lahko rekli, nekaj sto študij, ki so druga za drugo zaznale, odkrile in potrdile škodljive učinke, ki jih prinaša sevanje mobilnih telefonov. Kljub temu pa teh študij uradne institucije dolga let niso jemale resno. Razlogov je več; vsaki študiji opravljeni s strani neodvisnih strokovnjakov, je sledila naročena, financirana in preko »neodvisnih« strokovnjakov opravljena študija mobilnih korporacij, ki je enostavno ovrgla pred tem opravljene študije, ki jim niso bile v prid. Dodatno so k ustvarjanju zmede in sence dvoma pripomogle tudi nekatere vodilne vladne zdravstvene organizacije, ki so vsa ta leta trdile, da ni dokazano, da bi bilo sevanje mobilnih telefonov zdravju škodljivo. Čeprav se mogoče tako sliši, pa ne gre za nikakršne teorije zarote. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je tako šele v mesecu maju 2011 sevanje mobilnih telefonov na lestvici s spiska nenevarnih dejavnikov premaknila na spisek potencialno kancerogenih. Kar je pa v tem kontekstu skrajno zanimivo, je naslednje; WHO je sprejela takšno stališče, potem ko je skupina 31 strokovnjakov iz 14 držav ponovno pregledala, preučila in ovrednotila rezultate preteklih študij, za katere so do maja 2011, tudi v WHO trdili, da na njihovi podlagi ni mogoče zaključiti, da bi bilo sevanje mobilnih telefonov zdravju nevarno. Številni strokovnjaki poudarjajo, da takšno stališče WHO še vedno ni ustrezno – na podlagi že opravljenih študij, bi po njihovem mnenju mobilne telefone morali uvrstiti v kategorijo kancerogenih dejavnikov. Na tem mestu lahko zgolj pripomnimo, da nas ne bo začudilo, ko bo WHO čez nekaj let ob naraščajočem številu rakavih obolenj, možganskih tumorjev in ostalih simptomov, na podlagi ponovne revizije istih študij, vnovič spremenila stališče in uvrstila sevanje mobilnih telefonov v najnevarnejšo kategorijo kancerogenih dejavnikov ter tako zadostila številnim opozorilom in zahtevam neodvisnih strokovnjakov, ki že nekaj zadnjih let svarijo pred nekritičnim odnosom do nektritične uporabe mobilne telefonije.

 

ZNANSTVENE ŠTUDIJE

Vseh študij, ki govorijo o škodljivih vplivih mobilnih telefonov je toliko, da jih je pravzaprav na tem mestu nemogoče našteti. Tako so številne raziskave potrdile da sevanje mobilnih telefonov povzroča rakava obolenja, pri številnih moških raka na prostati, možganski tumor, zmanjšuje proizvodnjo melatonina, vpliva na pretok krvi v možganih, zmanjšuje raven hemoglobina v krvi, poškoduje celična tkiva, zmanjšuje plodnost, vpliva na poznejši razvoj še nerojenega otroka pri nosečnicah, prav tako pa številne študije navajajo simptome, kot so alergije, glavoboli, migrene, nespečnost, motnje koncentracije in podobne nevšečnosti.

Na spodnjem naslovu se nahaja seznam 194 znanstvenih študij, ki govorijo o različnih negativnih učinkih, ki jih sevanje mobilnih telefonov prinaša našemu zdravju. Ni čudno, da nekateri strokovnjaki opozarjajo, da so mobilni telefoni zdravju nevarnejši kot tobačni izdelki, pri čemer pa poudarjajo, da se bo šele v prihodnje pokazala vsa razsežnost sedanje in pretekle nekritične uporabe mobilnih telefonije (nekatere oblike raka se razvijejo šele po nekaj letih, npr. inkubacijska doba možganskega tumorja znaša 10 let). Če k temu prištejemo še številno populacijo, ki živi v bližini mobilnih baznih postaj, mobilnih oddajnikov in ojačevalcev signala, je slika v prihodnosti naravnost grozeča.

Seznam 194-ih znanstvenih študij o sevanju mobilnih telefonov in negativnih učinkih na naše zdravje:
www.mastsanity.org

 

SAR VREDNOST

Stopnja specifične absorpcije (SAR) določa količino energije, ki jo naše telo absorbira med sevanjem mobilnega telefona. Najprej so začele SAR vrednosti mobilnih telefonov meriti nekatere nevladne organizacije in podatke  ažurno objavljale na svojih spletnih straneh. Ni potrebno podarjati, da so ti podatki potrošniku omogočali izbiro manj sevajočih mobilnih telefonov; manjša kot je bila SAR vrednost, varnejši naj bi telefon bil. Zaradi vse številčnejših opozoril, so danes podatki o SAR vrednostih dostopni tudi na straneh proizvajalcev, tako da si lahko vsak preveri SAR stopnjo svojega mobilnega telefona, zakonodaja pa je določila tudi najvišje mejne vrednosti. Te so povzete po standardih in priporočilih Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP). Velja opozoriti, da danes v Evropi ne boste našli mobilnega telefona, ki ne bi ustrezal mejnim vrednostim. Te so zaenkrat določene pri 2W/kg. Seveda se absolutno priporoča nakup mobilnega telefona z najnižjo SAR stopnjo, vendar če si morebiti kdo misli, da zaradi nižje SAR stopnje ne bo izpostavljen tveganju, se zelo moti. Nižja SAR stopnja nič bolj ne prepreči tveganja za nastanek raka, kot nižja stopnja nikotina ali katrana v tobačnih izdelkih ne prepreči povečanega tveganja za nastanek raka. Vsekakor je potrebno SAR vrednosti jemati s kritično distanco, toliko bolj ker številni strokovnjaki opozarjajo, da priporočila in standardi mejnih vrednosti Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) niso ustrezna in niso v službi človeštva kot takega, ampak v služi globalne ekonomije.

Podatki o SAR vrednosti; za Evropo je ta določena pri 2 W/kg, v ZDA pa je določena celo nižja mejna vrednost in sicer pri 1,6 W/kg.
SAR VREDNOSTI

 

KAKO ZMANJŠATI IZPOSTAVLJENOST SEVANJU

Največje sevanje nastaja, ko mobilni telefon vzpostavlja povezavo. Absolutno se odsvetuje, da bi v obdobju povezovanja imeli telefon ali slušalko blizu glave. Prav tako se odsvetuje uporaba telefona na mestih, kjer je slab signal. Kletni prostori, dvigala, avtomobili … so prostori, kjer nikakor ne bi smeli uporabljati mobilnega telefona, saj se s povečevanjem intenzivnosti delovanja mobilnega telefona zaradi iskanja signala baznih postaj povečuje sevanje. Majhni otroci zaradi razvijajočih se možganov in dovzetnosti za vplive nikakor ne bi smeli uporabljati mobilnih telefonov. Če imamo to možnost, se raje poslužujmo SMS sporočil. Mobilni telefon ne držimo na mestu, kjer ima anteno, saj se v tem primeru povečuje sevanje. Mobilni telefon uporabljajmo le za nujne klice, v nobenem primeru čas pogovora ne sme presegati nekaj minut dnevno. V kolikor nam služba ali način življenja tega ne omogoča, potem se absolutno priporoča uporaba zaščitnih ukrepov. Večina telefonov ima vgrajen zvočnik, na tak način mobilnega telefona ne držimo blizu naše glave in s tem je tudi absorpcija sevanja v naše telo manjša. Med bolj učinkovite zaščitne ukrepe sodi predvsem uporaba posebnih patentiranih žičnih slušalk (pri čemer se na tem mestu zlasti poudarja, da na trgu obstaja zgolj en proizvajalec slušalk s posebnim zaščitenim patentom, ki praktično ne povzročajo sevanja)in uporaba etuijev telefonov (izdelanih iz posebnega patentiranega materiala) s katerimi tudi znatno omejimo ali preprečimo sevanje. Tudi te patentirane slušalke, kakor tudi etuije, v Sloveniji ekskluzivno prodaja družba TMINGRAD, ekologija, trgovina in storitve d.o.o. (www.tmingrad.si).

no