Elektro Magnetna Sevanja
Header image

WLAN

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) je povezava dveh ali več računalnikov oziroma omrežnih naprav (tiskalniki, skenerji ipd.)  z WLAN vmesnikom, ne da bi bile te naprave med seboj fizično povezane. Ta tehnologija postaja vedno bolj priljubljena, tako v domačih stanovanjih, kot v nekaterih internetnih barih in v zadnjem času želijo celo brezžično pokriti nekatera večja mesta, kot so na primer New York in San Francisco, ZDA, ter tudi Ljubljano (wlan-lj.net)

WLAN naprave

Pogovorno se uporablja izraz »router« oziroma brezžični usmerjevalnik.

Obstaja več različnih tipov WLAN naprav, vse pa za komunikacijo med napravami uporabljajo visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja. Naprave povezane v brezžično lokalno omrežje lahko tako sprejemajo kot oddajajo podatke. Stopnja elektromagnetnega sevanja varira glede na oddajno moč in količino prenesenih podatkov.  Največje sevanje je prisotno v bližini dostopne točke antene in pada z oddaljevanjem, enako velja za prenos podatkov; do največjega sevanja prihaja ob polnem prenosu podatkov, z zmanjševanjem količine prenesenih podatkov se tudi sevanje zmanjšuje.

Nekatere izmed številnih opozoril pred nevarnostjo WLAN sevanja …

1. V Avstriji (l. 2005) je uradno stališče, da naj se v avstrijskih šolah ne uporablja brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) in brezžičnih telefonov (DECT).

»Na podlagi prvih empiričnih dokazov WLAN raziskav, se zdi, da se pri nekaterih občutljivejših ljudeh pojavljajo enaki simptomi kot pri študijah baznih postaj, in sicer glavoboli, težave pri koncentraciji, nemir, težave s spominom ipd.«

Dr. Gerd Oberfeld, Urad za javno zdravje, Salzburg regija, Avstrija

www.buergerwelle.de

2. »Priporoča se uporaba žične povezave, če se je mogoče izogniti brezžičnemu lokalnemu omrežju (WLAN)«.

Nemška zvezna vlada (l. 2007) v odgovoru na vprašanje glede previdnostnih ukrepov za zaščito populacije pred izpostavljenostjo WLAN sevanju.

www.icems.eu

3. Evropska agencija za okolje (l. 2007) pozove k takojšnjemu zmanjšanju izpostavljenosti sevanju brezžičnih lokalnih omrežij, mobilnih telefonov in baznih postaj. Odlašanje bi lahko vodilo k resnim zdravstvenim tveganjem, podobnim tistim, ki jih povzročajo azbest, kajenje in svinec v pogonskem gorivu.  Najvišje dovoljene mejne vrednosti sevanja so nekajkrat tisoč previsoko določene.

www.nzherald.co.nz

Podobnih pozivi se v zadnjem času pojavljajo po vsem Svetu, praktično dnevno, kljub temu pa se povprečen uporabnik WLAN tehnologije ne zaveda, da njegov »router« neprestano oddaja elektromagnetno sevanje !!!

Kako se izogniti sevanju oziroma zmanjšati tveganje?

WLAN neprestano emitira sevanje. Kljub temu pa nekatere zdravju prijazne naprave emitirajo manj sevanja od ostalih naprave. Najboljša varianta pa so tiste naprave s funkcijo, ki jim omogoča, da emitirajo sevanje le ob prenosu podatkov. Na tak način lahko bistveno zmanjšamo našo izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju.

Nekatera priporočila k uporabi WLAN naprav

– WLAN napravo vključimo le, kadar jo potrebujemo. Še posebej to velja za prenosne računalnike, kjer naj bo WLAN izklopljen, saj se bo drugače računalnik želel stalno povezati v omrežje, kar povzroči samo dodatno sevanje,

– prenosni računalnik povezan v brezžično omrežje imejmo čim dlje od našega telesa,

– dostopna točka naj bo oddaljena vsaj en 1 (en) meter od prostora, kjer se dlje časa nahajamo,

– če je mogoče, namestimo dostopno točko na centralno mesto, da tako da imajo vse naprave v omrežju lažji dostop,

– če naprava to omogoča, nastavimo oddajno moč na najmanjšo potrebno. S tem zmanjšamo sevanje.

– če se odločamo za nov nakup, izberemo WLAN napravo s standardom g, kajti sevalne obremenitve teh naprav so nižje kot pri ostalih standardih.

Več informacij o teh svarilih, dostopna na spletni strani švicarskega vladnega urada za zdravje:

www.bag.admin.ch

Seveda pa je mnogo bolje, če se vsaj v  svojem domačem in delovnem okolju uporabi teh brezžičnih povezav izognete in uporabite žične takšne ali drugačne alternative. Mnogo več se jih tega zaveda tudi na javnih krajih. Tako so se pričeli tudi celo že v Sloveniji pojavljati  nastanitveni objekti, ki kot eno izmed referenc udobja, ki ga ponujajo, pripagirajo tudi brezplačno žično internet povezavo v sobah in drugih skupnih prostorih.  Upajmo, da bodo tudi pri nas trendi šli v tej smeri in se bodo opustile takšne, v razvitem zavedajočem se svetu že preživele, ideje o prekritju celih mest in krajev s tovrstnimi brezžičnimi povezavami.  Dokler temu ne bo tako pa lahko zahvaljujoč drugi veji znanosti, svoje življenjsko in delovno okolje, proti tej preteči viskofrkvenčni nevarnosti, zaščitite z učinkovitimi zaščitnimi materiali in produkti, ki so sedaj na voljo tudi v Republiki Sloveniji.

 

no