Elektro Magnetna Sevanja
Header image

MOBILNE BAZNE POSTAJE

www.ems.siMOBILNE BAZNE POSTAJE SO NEVARNE
Mobilno omrežje sestavlja večje število »baznih postaj«, naloga katerih je, da ves čas vzdržujejo stik z mobilnimi telefoni. Vsaka bazna postaja pokriva določeno geografsko področje. Več baznih postaj kot vzpostavi mobilni operater, boljša je pokritost signala. Da sistem lahko deluje potrebujemo razvejano mrežo tisočev baznih postaj. Tako kljub relativno manjši moči v primerjavi z radijskimi oddajniki predstavljajo največje tveganje, saj nas pogosto obdaja več baznih postaj na številnih krajih. Zaradi pulzirajoče digitalne tehnike so biološko najbolj nevzdržne. V zadnjem obdobju prihaja do pospešene gradnje baznih postaj nove generacije UMTS. Tako poznamo sisteme, ki delujejo na frekvenci 900 MHz, sisteme ki delujejo na frekvenci 1800 MHz, zaradi vedno naraščujočih potreb pa nastaja še sistem UMTS, ki deluje na frekvenci 2100 MHz.
 

1.   Bližina baznih postaj veča tveganje za nastanek raka
Po pozivu Wolframa Königa, predsednika nemške Zvezne Agencije za varstvo pred sevanji, je več nemških zdravnikov preučilo podatke 1000 pacientov v obdobju med leti 1994 in 2004. Rezultati študije so bili naslednji:
–         delež ljudi obolelih za rakom je bil bistveno večji pri tistih, ki so živeli v radiju 400m od mobilne bazne postaje v primerjavi s tistimi, ki so živeli izven tega območja,
–         zgolj po petih letih delovanja mobilne bazne postaje se je tveganje za nastanek raka potrojilo pri ljudeh živečih v bližini mobilne bazne postaje v nemškem mestu Nalia v primerjavi s tistimi, ki so živeli izven tega območja.
www.hese-project.org
 
2.   Večja stopnja verjetnosti za nastanek raka v bližini mobilnih baznih postaj
Še ena podobna študija je bila opravljena na Fakulteti za medicino, Univerzi v Tel-Avivu, Izrael. Dva zdravnika sta na podlagi vpogleda v zdravstvene kartone ljudi, ki so živeli v območju 350m od mobilne bazne postaje, ugotovila da obstoji štirikratna večja pojavnost raka med temi ljudmi v primerjavi s splošno populacijo v Izraelu in kar desetkratno povečanje pojavnosti raka pri ženskah v primerjavi z okoliškimi kraji dlje od mobilne bazne postaje.
 
Celoten članek dostopen na: www.powerwatch.org.uk
ali: www.apdr.info


3.   Glavoboli, motnje spanja in kognitivnih sposobnosti pri ljudeh živečih v bližini mobilnih baznih postaj
V tej študiji so znanstveniki ocenjevali vpliv mobilnih baznih postaj vpliva na miselne procese, kvaliteto spanja in dobro počutje pri ljudeh. Preučili so 365 oseb, ki so več kakor eno leto živele blizu mobilne bazne postaje (20-600m). Povprečna gostota moči je bila med 0,02mW/m2 in 0,05mw/m2, kar je daleč pod priporočeno mejo visokofrekvenčnega EMS (največ: 4,1mW/m2). Zaključek študije je bil, da kljub nizkim vrednostim VF EMS ni mogoče izključiti vpliva EMS na počutje in kognitivno uspešnost. Kot stranski učinek se najpogosteje pojavljajo glavoboli.
 
Celotna študija dostopna na:
www.ideaireland.org

4.   Mobilne bazne postaje povzročajo spremembe v možganskem valovanju
Rezultati študije so pokazali, da sevanje mobilnih baznih postaj povzroča večje spremembe možganskih valov. Testiranci so bili v sobi, oddaljeni 80m od mobilne bazne postaje. Soba je bila zaščitena pred sevanji, tako da so lahko kontrolirali gostoto sevanja. Opravili so tri poskuse, pri čemer so vrednosti sevanja v prvi fazi znašale 26 mikroWatt/m2, v drugi fazi 3327 mikroWatt/m2 in v tretji fazi 26 mikroWatt/m2. Med drugo fazo so se pri testirancih začeli pojavljati simptomi, kot so zvonenje v glavi, razbijanje srca, slabost, tesnoba, zasoplost, dihalne težave, živčnost, vznemirjenost, glavobol, zvonenje v ušesih, vročica in depresija. Študijo, ki je bila financirana s strani Land Salzburg, Avstrija, so znanstveniki označili za prvo na svetu, ki je dokazala, da sevanje mobilnih baznih postaj na razdalji 80m vpliva na možgansko valovanje.

Vir:
omega.twoday.net
www.salzburg.gv.at
www.mast-victims.org
 
5.   »Sindrom mikrovalov«  oziroma nadaljevanje španske študije
Študija izvedena v Španiji, rezultat katere je bila ugotovitev povezave med izpostavljenostjo sevanju mobilnih baznih postaj in poslabšanjem zdravja ljudi, ki so živeli v neposredni bližini teh baznih postaj. Najmočnejša povezava je bila podana pri depresiji, utrujenosti, motnjami spanja, težavami s koncentracijo in kardiovaskularnimi težavami. Strokovnjaki na podlagi podatkov študije zaključijo, da mejne stopnje vrednosti ne bi smele biti višje od 0,02V/m za vsoto, ki je enaka gostoti moči 1mikroW/m2, kolikor znašajo tudi mejne vrednosti, ki jih je postavil avstrijski Urad za javno zdravje, Salzburg.

Celotna študija dostopna na:
www.powerwatch.org.uk

6.  Učinek globalnega sistema radiofrekvenčnih polj na dobro počutje in kognitivne funkcije pri ljudeh
Študija, ki jo je opravilo več strokovnjakov za potrebe nizozemskega Ministrstva za gospodarstvo, okolje in zdravje, šport in prostor /…/ je odkrila omembe vredne učinke elektromagnetnega sevanja na dobro počutje pri ljudeh, vključno z simptomi, kot so glavoboli, utrujenost mišic, vrtoglavica /…/ in to vse pri sevanju znatno nižjemu od postavljenih mejnih vrednosti (nižje od 1/25.000 kot je določeno po smernicah Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP))
 
Študija dostopna na:www.rivm.nl
 

no